Eenvoudig zoeken   Uitgebreid zoeken   Stromingen
Zoekopdracht
 
Bestand  

BEHEERSARCHIEF1936-1979 BEHEERSARCHIEF1980-1989 TENTOONSTELLINGEN 1936-2021 (lijst Vubis) TENTOONSTELLINGEN 1936-2021 (selectie) AANWINSTEN COLLECTIE JEAN LEERING KUNSTENAARSBOEKEN

Max. aantal items per lijst:
Van Abbemuseum
Bibliotheek
Postbus 235, 5600 AE Eindhoven
tel. +31 40 238 10 49

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Het Van Abbemuseum heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Van Abbemuseum laten weten. Bij een gegronde klacht zal het Van Abbemuseum het materiaal ontoegankelijk maken en/of uit de online catalogus verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.